Πέντε γυναίκες εγκλωβισμένες σε όστρακο από ανθεκτικά υλικά, μιας κοινωνίας άκαμπτης, σκληρής… Υπομένουν,  μοιράζονται, αναπολούνΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!